levante-emv.com | La Vall de Gallinera crea en Alpatró un espai per a caravanes anomenat…